UFA Slot

‘กัญชา’ กิน ดื่ม อย่างไรให้ปลอดภัย

คำแนะนำใน “การใช้กัญชาทางการแพทย์” จาก กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรองประโยชน์จากสาร THC และ CBD

ว่ามีประโยชน์สำหรับการเจ็บป่วยในเบื้องต้น 4 ภาวะ ได้แก่ ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และภาวะปวดปลายประสาท โดยภาวะเจ็บป่วยและอาการอื่นๆ ต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมทางการแพทย์

ขณะเดียวกัน การสำรวจจากคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ทำการสำรวจประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,257 คน เมื่อปี 2562 หลังจากพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับ 7) พ.ศ. 2562

มีผลบังคับใช้ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 71 ค่อนข้างเชื่อหรือเชื่อมากว่ากัญชาสามารถรักษาโรคร้ายให้หายได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับคำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ออกโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนไทยส่วนใหญ่เห็นด้วยใน “การใช้กัญชาทางการแพทย์” แต่ไม่เห็นด้วยจากการใช้เชิงสันทนาการ

ทำความเข้าใจก่อนบริโภคกัญชา 

 “รศ.พญ.รัศมน กัลป์ยาศิริ” ผู้จัดการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) ภายใต้การสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในเวทีวิชาการ “กัญชา 360 องศา หมุนรอบตัวรอบรั้วให้ปลอดภัย” จัดโดย ศศก. ร่วมกับ สสส. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล โดยระบุว่า การบริโภคกัญชาเริ่มเป็นกระแสเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แต่ต้องเข้าใจว่าการนำกัญชามาเป็นส่วนผสมปรุงในอาหารจะออกฤทธิ์ช้ากว่าการสูบ เนื่องจากปริมาณที่ให้อนุญาตมีส่วนสารมึนเมาน้อย กว่าจะออกฤทธิ์ใช้เวลานาน ทำให้ผู้บริโภคในครั้งแรกบางครั้งไม่รู้สึกถึงความเคลิบเคลิ้มหรือมีความสุขอย่างที่คิดจึงบริโภคซ้ำไปอีกต่อเนื่อง เมื่อสะสมเรื่อยๆ จะกลายเป็นรับประทานในปริมาณมากเกินไป

ดังนั้น ก่อนที่จะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา ควรต้องรู้ว่าร้านดังกล่าวได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ นำกัญชามาจากที่ใด เพราะแต่ละสายพันธุ์มีสารเมาไม่เท่ากัน รวมถึงกระบวนการปรุงอาหารแต่ละอย่างอาจทำให้สารเมาออกมาไม่เท่ากัน“สิ่งที่ต้องระวัง คือ กลุ่มเปราะบาง เช่น เยาวชนและผู้ที่มีโรคประจำตัว หากต้องใช้ควรปรึกษาแพทย์

ไม่เช่นนั้นอาจะเกิดผลข้างเคียงได้ ส่วนการสูบกัญชาแน่นอนว่ากฎหมายยังไม่อนุญาต แต่ต้องยอมรับว่ามีการสูบมานานแบบผิดกฎหมาย ซึ่งการสูบออกฤทธิ์ได้เร็ว แต่หากสูบผิดวิธีอาจทำให้เกิดโรคปอดอักเสบได้ ขณะที่ 4-5 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการใช้กัญชาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจาการ THC ที่เข้มข้นมากขึ้น แม้จะมีการอนุญาตให้ใช้ทางการแพทย์ แต่มีโรคไม่มากนักในการใช้ ขอให้ระวังการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน” รศ.พญ.รัศมน กล่าว

UFA Slot

“กัญชา” เสพอันดับหนึ่งแซงหน้ากระท่อม

จากการสำรวจ ล่าสุด สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) พบว่า ผู้ป่วยที่เข้ามารับการบำบัดจากกัญชาจะมีอาการทางจิตรุนแรงพอสมควร เพราะผู้ที่สูบกัญชากว่าจะแสดงอาการรุนแรง ใช้ระยะเวลานานกว่ายาบ้าหรือไอซ์ จึงเข้าสู่กระบวนการบำบัดช้ากว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งอาการส่วนใหญ่จะเป็นอาการหลอน หลงผิดและหวาดกลัวผู้อื่นทำร้าย

ขณะที่ หลังจา มีการปลดล็อคกัญชาในช่วงปี 2562 การเสพ “กัญชา” ขึ้นมาเป็นอันดับ 1 แซงหน้ากระท่อมที่เคยเป็นอันดับหนึ่ง“นพ.ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช” รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) อธิบายว่า ประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการ

แต่กลับพบว่ากัญชาหาซื้อได้ตามแหล่งโซเชียล และแหล่งที่ผู้เสพรู้เองว่าหาได้อย่างไร แม้รัฐบาลจะเร่งจับกุมก็ตาม หลังจากมีการอนุญาต ไม่ค่อยมีเคสที่เอากัญชาทางการแพทย์มาใช้เป็นยาเสพติด

มีเพียงกรณีลูกชายขโมยของแม่ที่ใช้กัญชารักษามะเร็ง มาหยอดใส่บุหรี่และสูบข้อมูลการบำบัดรักษา พบว่า ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดราว 2 แสนกว่ารายต่อปี ค่อนข้างคงที่มาตลอด โดยผู้ป่วย 5 อันดับแรกที่เข้ารักษาจากการเสพ ได้แก่ ยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา กระท่อม และเฮโรอีน ตามลำดับ โดยระบบบำบัดของไทย มี 3 ระบบผู้เข้ารับการบำบัดโดยการ บังคับบำบัดมากที่สุด ถัดมาคือ สมัครใจ และต้องโทษ ยิ่งอายุน้อยเปอร์เซ็นการติดยิ่งสูงขึ้น


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ f-narita.com อัพเดตทุกสัปดาห์

UFA Slot

Releated